Stel cookie voorkeur in

Vakanties

Vakanties voor 2017 - 2018

Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 2017
2e Paasdag: 17 april 2017      
Koningsdag: Valt in meivakantie      
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart: 25 mei en  26 mei 2017
2e Pinksterdag: 5 juni 2017      
Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2017

28 augustus 2017 : start schooljaar

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2018
Koningsdag: Valt in meivakantie      
Meivakantie: 23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart: 10 mei en 11 mei 2018
2e Pinksterdag: 21 mei 2018
Zomervakantie: 9 juli t/m 17 augustus 2018.

Studiedagen
5 oktober 2016

22 en 25 september 2017

6 en 22 december 2017

19 februari 2018

3 april 2018

7 juni 2018

Overige vrije dagen
Goede vrijdag 14 april 2017
Goede vrijdag 30 maart 2018
Tweede paasdagen 2 april 2018

 

 

Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.

De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 3.

Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemenzal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.

• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.

• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.

• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).

• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.

• Vakantie in verband met gewonnen prijs.

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).