Stel cookie voorkeur in

Vakanties

Vakanties voor 2018 - 2019


Eerste schooldag 20-08-2018
Vrije dag (studiedag) 10-09-2018
Herfstvakantie 15 t/m 19-10-2018
Vrije dag (studiedag) 23-11-2018
Sinterklaas 06-12-2018 start schooldag 10.30u
Vrije dag 21-12-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 4-1-2019
Vrije dag (studiedag) 28-1-2019
Vrije dag 25-2-2019
Carnavalsvakantie 4 t/m 8-3-2019
Vrije dag (studiedag) 1-4-2019
Meivakantie 22-04-2019 t/m 3-05-2019
Hemelvaart 30 & 31-05-2019
Vrije dag (studiedag) 7-6-2019
Pinksteren 10-6-2019
Laatste schooldag, kinderen vrij vanaf 12.00u 5-7-2019


Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:Als het gezin in geen van de schoolvakanties (dus zowel niet in de zomer-, herfst-, kerstvakantie als tijdens een van de andere vakantieperiodes) in één schooljaar 2 weken aansluitend met vakantie kan.

De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken van het schooljaar. 3.

Het hoofd van de school kan voor ten hoogste tien dagen per schooljaar verlof als bedoeld in artikel 13a lid 1 Leerplichtwet1969verlenen. Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” dient met name te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemenzal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Geen gewichtige omstandigheden zijn:

• Vakantiebezoek in een goedkopere periode of in verband met een speciale aanbieding.

• Vakantie tijdens schooltijden bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, vooral ontstaan door te laat boeken.

• Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan of om huwelijksjubileum van ouders/grootouders in het buitenland te vieren voor meer dan het aantal toegestane dagen, zoals hierboven is vermeld.

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

• Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn of nog vrij zijn.

• Het niet gelijk samenvallen van vakanties van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld omdat men op vakantie wil met familie/vrienden uit een andere regio of omdat uw kinderen op verschillende scholen zitten.

• Eerder afreizen, omdat men voor een bepaalde tijd het vakantieadres bereikt moet hebben (wegens huurperiode vakantiehuis bijvoorbeeld).

• De vakantie is al geboekt (en betaald) voordat toestemming van de school is gevraagd en verkregen. Ook al zijn er geen annuleringsmogelijkheden.

• Vakantie in verband met gewonnen prijs.

• Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband zoals activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp, tenzij Nederland officieel wordt vertegenwoordigd (m.u.v. bijzondere talenten).