Stel cookie voorkeur in

Leerlingenraad 2017-2018

Sinds 1 april 2016 kent ons Kindcentrum een leerlingenraad.

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

 Hoe is de organisatie?

 • In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden. De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • In elke groep wordt 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad. Er mogen geen plaatsvervangers in de leerlingenraad. 
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en secretaris/notulant.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • De laatste notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad” en in de nieuwsbrief
 • De leerlingenraad komt iedere maand bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • De leerlingenraad wordt begeleid door een leerkracht. Dit schooljaar is dat Johan Kouwenberg.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Een kringgesprek voor de vergadering gaat vooraf aan het vaststellen van de agenda.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Invulling geven aan thema’s.
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.

Waar en wanneer vergadert de leerlingenraad?

De leerlingenraad vergadert doorgaans op woensdag van 11:00u - 12:00u. Dit doen we in het Dubbelklik lokaal. Hieronder het tijdspad:

 • Maandag 2 oktober 2017 (12:30u-13:00u)
 • Woensdag 1 november 2017
 • Woensdag 8 november 2017
 • Woensdag 29 november 2017

 

Leden

 • 6A: Florine van het Bolscher
 • 6B: Lucas Buurman
 • 6C: Pepijn Wouters
 • 7A: Jayden van Haaster
 • 7B: Angelina van Diepen
 • 7C: Julian Haan 
 • 8A: Farah El Allachi
 • 8B: Smilla Egmond-Petersen
 • 8C: Fien van de Ven
 • Voorzitter: Johan Kouwenberg