Stel cookie voorkeur in

Nieuwsbrieven

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar op basisscholen en de kinderopvang zo optimaal mogelijk worden begeleid. Daarom worden scholen en kinderopvangorganisaties, zoals in het Educatief Centrum Hintham (ECH) waar uw kind op zit omgevormd tot kindcentra.

Op deze pagina blijven wij u informeren over de voortgang van het ECH binnen onze school. Dit doen wij middels een nieuwsbrief die elke ouder / verzorger ontvangt. Deze kunt ook hier bekijken.

De nieuwsbrief wordt u toegezonden via de mail en is terug te lezen in onze app.