Stel cookie voorkeur in

Eind juli 2018 gaat onze nieuwe site online!

28-06-2018

De nieuwe website is bedoeld om (nieuwe) ouders te informeren en zal samenwerken met onze app. Daar bovenop: 

-Kalender: inzien kalender en/of downloaden papieren versie. 

-Nieuws: nieuws(brief) lezen 

-Aanmelden nieuwe leerling. 

-Notulen Medezeggenschapsraad 

-Leerlingenraad 

-Oudervereniging