KC Het IJzeren Kind

Waar leren leuk is !

KC Het IJzeren Kind

 

Kwalitatief goed onderwijs en goede opvang voor alle kinderen staat bij ons centraal.

Dit betekent dat de professionals van ons kindcentrum ervoor zorgen dat alle kinderen van 0 tot 13 jaar uitstekend onderwijs krijgen en optimaal begeleid worden in hun ontwikkeling. Hierbij zijn we ambitieus en ondernemend.

Leren is leuk en we streven naar goede resultaten.

Natuurlijk houden we rekening met specifieke mogelijkheden en talenten van kinderen. We maken gebruik van moderne leermiddelen en ontwikkelmaterialen. We leren de kinderen kennis, vaardigheden en inzichten die passen bij goed (kunnen) functioneren in de 21e eeuw.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Daarom besteden we op school naast de cognitieve vakken zoals rekenen, taal, lezen en woordenschat ook ruimschoots aandacht aan bewegen, creativiteit, cultuur, wetenschap en technologie.

Als team streven we dus naar opvang en onderwijs van een hoge kwaliteit. Een goed welbevinden van de kinderen binnen ons kindcentrum is hierin essentieel. Hiervoor realiseren we met elkaar een prettig en uitnodigend pedagogisch klimaat. Veiligheid, rust, structuur, (zelf)vertrouwen en open communicatie zijn hierin kenmerkend.

Goede omgangsvormen met elkaar vinden we vanzelfsprekend.

It takes a village to raise a child.” Met en van elkaar leren vinden we voor alle betrokkenen belangrijk: kinderen, ouders en professionals. Door samen te werken, inspireren we elkaar en voelen ons met elkaar verbonden. Zo zijn we een betrouwbare partner voor elkaar.

Uw kind is van harte welkom op Het IJzeren Kind!  En u bent van harte welkom op Het IJzeren Kind!

Maak gerust een afspraak om de school of de kinderopvang te komen bekijken. We zullen u met trots rondleiden en informeren.

 

Kindcentrum in beeld

Bent u als (nieuwe) ouder benieuwd naar hoe we samen met de kinderen iedere dag bezig zijn? Dit filmpje geeft jullie een inkijkje!
https://www.youtube.com/watch?v=fGN2pZjpdrQ

Interesse om bij ons op school te komen werken? Dit filmpje geeft een beeld over onze school.
https://www.youtube.com/watch?v=eUrt0JZz7Ao

Agenda