Kindcentrum

Het IJzeren Kind is een kindcentrum. Dat betekent dat zowel kinderopvang, basisonderwijs als buitenschoolse opvang wordt aangeboden in één gebouw dat naast deze faciliteiten ook sportzalen heeft.
 
KC Het IJzeren Kind biedt eigentijdse opvang en onderwijs van hoge kwaliteit. Wij zijn gehuisvest in een ruim en modern gebouw met goede faciliteiten.
 
De basisschool biedt plaats aan omgeveer 560 kinderen. De kinderopvang, de buitenschoolse opvang, de kleutergroepen, de middenbouwgroepen en de bovenbouwgroepen werken in eigen 'afdelingen' waardoor kinderen in de praktijk kleinschalig, veilig en overzichtelijk kunnen werken. De schaalgrootte van de school biedt als voordeel dat van elke 'jaargroep' drie klassen kunnen worden gevormd. Hiermee komt het gemiddeld aantal leerlingen per klas op 25 kinderen.  
 
Voor onze basisschool geldt momenteel geen wachtlijst. Wel vragen we ouders om kinderen tijdig aan te melden. Dat mag vanaf de derde verjaardag van het kind. Voor kinderen die van school wisselen, bijvoorbeeld wegens een verhuizing, zoeken we altijd een geschikte klas. Wanneer uw kind extra zorg nodig heeft, zullen we samen met u als ouder en de andere school onderzoeken op welke wijze we invulling aan passend onderwijs kunnen geven.