Onze kinderopvang 0-13

 

Doorgaande lijn van 0-13 jaar 

Kinderopvang is bij ons een middel en niet een doel op zich. We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen, vanaf hun geboorte tot aan de start van de puberteit. Een nauwe samenwerking met o.a. het onderwijs vinden wij hierbij zeer belangrijk. En om de kwaliteit binnen de kinderopvang hoog te houden zijn wij aangesloten bij de Branche Vereniging Maatschappelijke Kinderopvang.  

Binnen KC Het IJzeren Kind werken we nauw samen om de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen van 0-13 jaar te waarborgen. Binnen de opvang van KC Het IJzeren Kind hebben we verschillende vormen die verzorgd worden door Kanteel Kinderopvang.  

 

Praktische informatie 

Kanteel Kinderopvang 
Postbus 334 
5240 AH Rosmalen 
Tel: 073.8507850 
E-mail:Info@kanteel.nl  
Website: www.kanteel.nl  
 

Telefoonnummers van de KDV-groepen


De IJzeren Pauwtjes (Babygroep): 073.8225167 
De IJzeren Pelikanen (Peutergroep):  073.8225161 
De IJzeren Papegaaien (Verticale groep):073.8225164                                                                  
De IJzeren Pinguïns (Babygroep): 073.8225162 
De IJzeren Vlinders (Peuterarrangement): 073.8225165 / 073.8225160 

 

Telefoonnummers van de BSO-groepen 

De Orka's / De IJsberen / De Dolfijnen / De Zeepaardjes: 073.8225169 / 06-47125551 Openingstijden Voorschoolse Opvang (VSO) 

Maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 08.30 uur.  

 

Openingstijden kinderopvang

Maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur.  

 

Openingstijden buitenschoolse opvang (BSO)

 

Tijdens schoolweken maandag t/m vrijdag tussen 14.00 en 18:30 uur. 
Tijdens vakanties & schoolsluitingsdagen (SDS) maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 18.30 uur.  

 

Noodnummer: T: 010.2403729  

Onder geval van nood verstaan wij: een situatie waarin (de gezondheid van) het kind in gevaar is. Als het gaat om zaken zoals bijvoorbeeld het vergeten van een knuffel is het nummer niet van toepassing.