Waar staan we voor?

 

Het IJzeren Kind... is een veilige school

Het IJzeren Kind... zet in op individuele groei

Het IJzeren Kind... besteedt aandacht aan de creatieve ontwikkeling

Het IJzeren Kind... vindt werken aan goede resultaten belangrijk

 

Waardengericht onderwijs

Op KC Het IJzeren Kind kiezen we voor het geven van onderwijs waarin ook maatschappelijke waarden een belangrijke plaats krijgen. Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als belangrijk worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Met waardengericht onderwijs stimuleren we bewust bepaalde waarden en normen.

We vinden het van belang dat kinderen deze waarden en normen leren kennen. Dat ze deze ervaren en er consequenties uit leren trekken voor het eigen gedrag. Waardengericht onderwijs kan plaatsvinden binnen het kader van bepaalde vakken (bijvoorbeeld De Vreedzame School), maar vindt ook vakoverstijgend plaats. Waardengericht onderwijs werkt de hele dag door in ons pedagogische en didactische handelen.

Onze waarden komen terug in ons motto: Kindcentrum het IJzeren Kind: sterk in ontwikkeling

S: sociaal
T: toegewijd
E: enthousiast
R: reflectief
K: kritisch

 

Breinleren

In ons onderwijs maken we gebruik van breinvriendelijk leren. Leren is vanuit het brein gezien het vormen van nieuwe sterke contacten tussen hersencellen: neurale netwerken. Dit geldt zowel voor het leren van kennis, het verbeteren van vaardigheden als het vormen van attitudes. Hierbij geldt het  ABC-principe:

A: autonomie
B: betekenisvol
C: coöperatief

 

Klik hier om onze gehele visie te downloaden