Schooltijden

 

Op KC Het IJzeren Kind werken wij met een vijf gelijke dagenrooster en een continurooster.

Dit houdt in dat alle kinderen van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 14:00 uur op school zijn. 

De kinderen eten daarom tussen de middag op school met de eigen klas en met de eigen leerkracht.

Eten en drinken / Verjaardag vieren

Om ongeveer 10.00 en om 12.00 uur eten de leerkrachten samen met de kinderen. KC Het IJzeren Kind zet zich in voor een gezonde school. Uw kind mag voor de ochtendpauze drinken (geen prik), fruit en/of groente meebrengen en voor de middag drinken en brood; geen snoep of koek. De kinderen nemen twee bekers mee. Eén voor de kleine pauze (deze blijft in de klas) en één voor de middagpauze (deze wordt bewaard in de koelkast). Mochten er kinderen zijn met bijvoorbeeld allergieën, dan is het verzoek dit te melden bij de leerkracht. Zo nodig zoeken we naar een passende oplossing.

De verjaardag vieren op school is voor ieder kind nog steeds een feest. Deze verjaardag vieren we dan ook feestelijk in de groep. Uw kind mag de groep op een bij voorkeur gezonde kleinigheid trakteren. We willen u verzoeken om uitnodigingen voor feestjes van uw kind niet op school af te geven, maar bij de kinderen thuis in de brievenbus te stoppen. Met de leerkracht kunt u overleggen over de trakteerdatum in de groep.