Algemeen

Situering van het kindcentrum

Kindcentrum Het IJzeren Kind ligt in de wijk Hintham te Rosmalen, gemeente ‘s-Hertogenbosch. De naam Het IJzeren Kind verwijst naar de afgraving waaraan ons kindcentrum gelegen is. Het zand dat uit deze afgraving gewonnen werd, is gebruikt voor de fundering van de huizen in Hintham zuid. 

Wat maakt KC Het IJzeren Kind zo bijzonder?

Kindcentrum het IJzeren Kind is een integraal kindcentrum, waarin alle kinderen van Hintham een juiste plek kunnen krijgen. Binnen ons kindcentrum streven we naar een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar, een veilig en gezond (leer)klimaat en besteden we aandacht aan de benodigde vaardigheden voor de 21e eeuw. 

Als uw kind vanuit onze kinderopvang of peuterarrangement doorstroomt naar de basisschool, vindt er een warme overdracht plaats met de leerkracht van de basisschool. Dit wil zeggen dat de pedagogisch medewerker, samen met uw kind dat bijna 4 jaar wordt, het overdrachtsformulier overdraagt aan de toekomstige leerkracht. In het overdrachtsformulier staat de ontwikkeling van het kind omschreven. De leerkracht is op deze manier op de hoogte van o.a. de vaardigheden die het kind al beheerst.

Ook is dan bekend wie het kind heeft begeleid op het kinderdagverblijf en kan er eventueel een terugkoppeling plaatsvinden. Voordat dit formulier aan de basisschool wordt overgedragen, krijgt u het uiteraard eerst zelf te lezen en vragen we uw toestemming voor deze overdracht. 

Voordat uw kind op de basisschool start, maakt het alvast eens kennis met de juf of meester. Vanuit het kinderdagverblijf bezoekt uw kind onder begeleiding van de pedagogisch medewerker zijn of haar aanstaande klas. Uw kind maakt niet alleen kennis met de leerkracht en klasgenootjes, maar we zorgen dat uw kind al vertrouwd is met (de gang naar) school voordat het daadwerkelijk start.

Lees alle informatie in onze informatiegids.

Onze school-app: Social Schools

Wij gebruiken op school het communicatieplatform van Social Schools. Hierin plaatsen wij al het nieuws over wat er gebeurt op school en in de groep. U kunt dat alleen zien als u een inlogcode heeft ontvangen via school. Bewaar deze inloggegevens goed. Het voordeel van deze app is dat u uitsluitend de informatie ontvangt die bestemd is voor uw kind(eren) en dat deze interne informatie (soms voorzien van foto's) niet te zien is voor buitenstaanders.

Bekijk hieronder de informatievideo's van Social Schools.

Komt u er na het bekijken van de filmpjes toch niet uit of is er bijvoorbeeld een probleem met uw code? Neem contact op met de helpdesk van Social Schools of met de school. We helpen u graag verder.